15 februari 2022

Verenso in gesprek met minister Helder

Afgelopen donderdag spraken Verenso voorzitter Jacqueline de Groot en directeur Nanda Hauet met minister Conny Helder. Het was een goed en leuk gesprek.

Conny Helder is voor Jacqueline de Groot en Nanda Hauet geen onbekende. Toen zij nog bestuurder was bij TanteLouise was er ook reeds contact. Zo werd er samengewerkt aan de handreiking bezoek en sociaal contact en was de toenmalige bestuurder Helder aanwezig op een Verenso congres. Overigens heeft de minister aangegeven aanwezig te willen zijn op het Verenso congres in juni, wanneer Verenso haar 50-jarig jubileum viert. Het staat in haar agenda.

Tijdens de digitale ontmoeting werd ook gesproken over de Verenso notitie ‘Specialist ouderengeneeskunde 2030’. Jacqueline de Groot lichtte de notitie op hoofdlijnen toe. Minister Helder gaf aan hier graag een keer over door te praten. Zij vindt het belangrijk dat er voldoende specialisten ouderengeneeskunde worden opgeleid. “Het is een mooi vak”, aldus de minister die zelf ook aangaf als bestuurder binnen TanteLouise het medisch leiderschap een verdere impuls te hebben gegeven.

Verder kwam de inhoud van het coalitieakkoord voorbij. Nanda Hauet gaf aan daarin een visie op de uitdagingen in de ouderenzorg te missen. Minister Helder geeft aan dat het coalitieakkoord nog nadere uitwerking krijgt. Zij geeft aan dat zij de toekomst van ouderen belangrijk vindt, met daarbinnen de zorg. Goed organiseren en kwaliteit verbeteren zijn volgens de minister belangrijke thema’s.

Wij kijken uit naar een volgend gesprek waarin we verder ingaan op de notitie ‘Specialist ouderengeneeskunde 2030’.

 

Naar nieuwsoverzicht