28 augustus 2023

Behandeladvies COVID-19 geüpdatet

Naar aanleiding van een aantal fundamentele wijzigingen in het beleid omtrent COVID-19 is het behandeladvies COVID-19 geüpdatet. In deze update is ook het addendum (zoals op 6 april gepubliceerd) verwerkt.

Belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Diagnostiek: Nadat twee bewoners positief getest zijn op COVID-19 op een afdeling/woongroep is er sprake van een uitbraak en hoeven overige bewoners van de afdeling/woongroep met verdenking op COVID-19 niet meer getest te worden. 
  • A-status: Het kabinet heeft in juni 2023, op advies van het RIVM, besloten dat de A-status voor COVID-19 in Nederland kan komen te vervallen. Er is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet publieke gezondheid (Wpg) in voorbereiding. De parlementaire behandeling van het wetsvoorstel vergt echter enige tijd. Omdat het niet proportioneel is om in de tussentijd de meldingsplicht door een arts en een hoofd van een laboratorium in stand te laten is per 1 juli 2023 bij ministeriële regeling vrijstelling aan artsen verleend van deze meldingsplicht en wordt de meldingsplicht voor hoofden van laboratoria zodanig verruimd dat de meldingsplicht de facto niet meer geldt.
  • Vernevelen: Voorschriften t.a.v. vernevelen zijn komen te vervallen. 
  • Bijlage Cohortering is komen te vervallen.

In 2023 is Verenso samen met de NVAVG gestart met het richtlijnenprogramma RAILZ. De richtlijn die als eerste ontwikkeld wordt is de gezamenlijke richtlijn ‘virale luchtweginfecties’. In deze richtlijn zullen COVID-19, Influenza en mogelijk andere micro-organismen die infecties met griepachtige klachten veroorzaken geadresseerd worden. 

Naar nieuwsoverzicht