30 mei 2023

Erkenning doelgroepnetwerk voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS)

In mei gaf de Commissie Expertise Centra Langdurige Zorg (CELZ) een positief deskundigenadvies voor het doelgroepnetwerk LBS. Na Korsakov en Huntington is dit de derde doelgroep met laag volume hoge complexiteit (LVHC) met zo’n advies. Een jaar geleden presenteerden specialisten ouderengeneeskunde de plannen voor de LVHC doelgroepen tijdens het Verenso-congres. Diverse specialisten ouderengeneeskunde hebben een belangrijke rol in de kennis- en expertisecentra.

De CELZ is in 2019 door VWS ingesteld om samen met het veld voor doelgroepen met cliënten met een laag volume en hoge complexe zorgvraag (LVHC), een kennis- en expertise infrastructuur in te richten en te implementeren. De doelgroep mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis (LBS) is een van deze doelgroepen.

In mei 2023 heeft de CELZ op basis van een onafhankelijke visitatie vastgesteld dat het doelgroepnetwerk LBS, het Kenniscentrum, de doelgroep expertisecentra (DEC’s) en de regionale expertisecentra (REC’s), voldoen aan de criteria die daarvoor opgesteld zijn. LBS is daarmee na Korsakov en Huntington het derde LVHC doelgroepnetwerk dat een positief deskundigenadvies van de CELZ ontvangen heeft.

CELZ feliciteert het doelgroepnetwerk LBS van harte met het behalen van het positief deskundigenadvies en wil haar grote waardering uitspreken voor de jarenlange inzet en commitment vanuit het netwerk, de professionals en de zorgaanbieders om invulling te geven aan de structurele borging van kennis en expertise voor de cliënten en naasten uit de doelgroep LBS.

Lees meer over dit nieuws en het symposium op 8 juni op de website van EENnacoma.

 

Naar nieuwsoverzicht