20 november 2023

Gezocht: 5 specialisten ouderengeneeskunde die V&VN Richtlijn Voedings- en vochttekort in de zorg willen becommentariëren

Gezocht: 5 specialisten ouderengeneeskunde die V&VN Richtlijn Voedings- en vochttekort in de zorg willen becommentariëren

Verenso zoekt 5 specialisten ouderengeneeskunde die de inhoud van de conceptrichtlijn Voedings- en vochttekort in de zorg uiterlijk 3 december willen becommentariëren.

In 2018 werd op initiatief van de Vereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) gestart met het ontwikkelen van deze richtlijn. Namens Verenso participeert prof. dr. Jos Schols in de richtlijnwerkgroep. Vanwege verschillende redenen heeft de ontwikkeling van de richtlijn langer geduurd dan gepland, maar is het nu gereed voor commentaar.

Deze richtlijn biedt aanbevelingen voor herkenning en screenen van voedings- en vochttekorten door verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten en het toepassen van interventies bij een vochttekort. Hiernaast is er een beschrijvende handreiking voor hun rollen rond screening, interventies, monitoring en registratie. De handreiking benadrukt het belang van samenwerking en  afspraken over overdracht van informatie tussen disciplines en eenduidige rapportage. In een tweede handreiking wordt beschreven hoe interventies bij een voedingstekort toegepast kunnen worden.

Leden van Verenso kunnen de conceptrichtlijn opvragen bij Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl. De eerste 5 specialisten ouderengeneeskunde krijgen dan de conceptrichtlijn en een commentaarformulier toegestuurd. Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten krijg je 2 accreditatiepunten.

Het ingevulde commentaarformulier ontvangt Verenso graag uiterlijk 3 december retour op richtlijnen@verenso.nl.

 

Naar nieuwsoverzicht