14 maart 2023

Publicatie addendum COVID-19 behandeladvies in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Publicatie addendum COVID-19 behandeladvies in verpleeghuizen en verzorgingshuizen

Naar aanleiding van het OMT-advies d.d. 23-02-2023 en het daaropvolgende kabinetsbesluit is er een addendum gepubliceerd als aanvulling op het huidige COVID-19 behandeladvies.

Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

  • Het behandeladvies COVID-19 voor instellingen in de langdurige zorg met een medische dienst wijkt af van de richtlijnen voor COVID-19 voor de algemene samenleving omdat bij bewoners op deze locaties sprake is van een kwetsbare populatie. Bij deze kwetsbare populatie is het nodig om te testen bij klachten indien deze test consequenties heeft voor de behandeling van een individu, en in het kader van het voorkomen van (verdere) verspreiding van COVID-19.
  • Er wordt getest bij verdenking op COVID-19 (twee of meer klachten).
  • Bij slechts één bewoner met een positieve COVID-19 test, gaat deze persoon in isolatie op de kamer totdat hij/zij 24 uur symptoomvrij is, met een maximum van 5 dagen.
  • In geval van een uitbraak hebben alle bewoners bewegingsvrijheid binnen de afdeling en mogen bewoners zonder (verdenking op) COVID-19 van de afdeling af. Zij vermijden wel activiteiten in grote groepen.
  • Afhankelijk van de mogelijkheid tot isolatie in de locatie wordt de opname van mensen met (verdenking op) COVID-19 niet uitgesteld.

Er wordt gewerkt aan een algehele update van het behandeladvies COVID-19. Dit addendum zal dan worden verwerkt in het behandeladvies.

 

Naar nieuwsoverzicht