16 mei 2023

Verzoek commentaar conceptrichtlijn Zelfmanagementondersteuning (SKILZ) voor 11 juni

Verzoek commentaar conceptrichtlijn Zelfmanagementondersteuning (SKILZ) voor 11 juni

Verenso stelt het op prijs als je de inhoud van de conceptrichtlijn Zelfmanagementondersteuning wilt becommentariëren. Vanuit Verenso is specialist ouderengeneeskunde Yvonne Reimerink afgevaardigd naar de werkgroep.

De richtlijn Zelfmanagementondersteuning wordt ontwikkeld door de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ). Het doel van deze richtlijn zelfmanagementondersteuning is om zorgverleners handvatten te bieden om zelfmanagement van cliënten met een langdurige zorg- of ondersteuningsvraag beter te kunnen ondersteunen, vanuit multidisciplinair perspectief. Uiteindelijk wordt hiermee beoogd om de kwaliteit van leven van deze cliënten te verbeteren.

Leden van Verenso kunnen de conceptrichtlijn opvragen bij Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl. Naast de conceptrichtlijn wordt dan ook een commentaarformulier toegestuurd. Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten krijg je 2 accreditatiepunten.

Het ingevulde commentaarformulier voor de SKILZ richtlijn ontvangt Verenso graag uiterlijk 11 juni retour op richtlijnen@verenso.nl.

 

Naar nieuwsoverzicht