9 mei 2023

Verzoek commentaar KNMG handreiking Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (voor 30 mei)

Verzoek commentaar KNMG handreiking Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen (voor 30 mei)

Verenso stelt het op prijs als je de inhoud van de KNMG concepthandreiking 'Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen' wilt becommentariëren.

Deze handreiking stelt zorgverleners in staat om patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg in of voort te zetten. De omschrijving ‘bewust stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen’ heeft betrekking op het besluit dat iemand zelf neemt om niet meer te eten en te drinken met als doel het levenseinde te bespoedigen. Dit omvat ook het bewust weigeren van eten en drinken dat wordt aangereikt en van kunstmatige toediening van voeding en vocht.

Vanuit Verenso is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg dr. Rogier van Deijck afgevaardigd naar de werkgroep.

Leden van Verenso kunnen de concepthandreiking opvragen via richtlijnen@verenso.nl. Naast de concepthandreiking wordt dan ook een commentaarformulier toegestuurd.

Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten krijg je 2 accreditatiepunten.

Het ingevulde commentaarformulier ontvangt Verenso graag uiterlijk 30 mei retour op richtlijnen@verenso.nl. Nadien kan het commentaar niet meer in behandeling worden genomen.

 

Naar nieuwsoverzicht