5 juni 2023

Verzoek commentaar SKILZ concepthandreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid voor 26 juni

Verzoek commentaar SKILZ concepthandreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid voor 26 juni

Verenso stelt het op prijs als je de inhoud van de handreiking Beslisvaardigheid en wilsbekwaamheid wilt becommentariëren. Vanuit Verenso is hoogleraar ouderengeneeskunde Cees Hertogh als voorzitter afgevaardigd. Daarnaast is specialist ouderengeneeskunde en gezondheidsjurist Robert Helle namens Verenso afgevaardigd naar de klankbordgroep.

Het doel van deze handreiking is om handvatten te bieden voor een zo optimaal mogelijke ondersteuning van cliënten bij het nemen van beslissingen. De handreiking gaat in op het signaleren van ondersteuningsbehoefte(n) bij het nemen van beslissingen, het daadwerkelijk bieden van beslissingsondersteuning, maar ook op het beoordelen van wilsbekwaamheid. Het kan worden beschouwd als een herziening van de uit 2008 daterende handreiking “Beginselen en vuistregels bij wilsonbekwaamheid bij oudere cliënten met een complexe zorgvraag” van Verenso.

Leden van Verenso kunnen de concepthandreiking opvragen bij Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl. Naast de concepthandreiking wordt dan ook een commentaarformulier toegestuurd. Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten krijg je 2 accreditatiepunten.

Het ingevulde commentaarformulier voor de SKILZ richtlijn ontvangt Verenso graag uiterlijk 26 juni retour op richtlijnen@verenso.nl.

 

Naar nieuwsoverzicht