5 juni 2023

Verzoek commentaar SKILZ conceptrichtlijn Slikproblemen voor 26 juni

Verzoek commentaar SKILZ conceptrichtlijn Slikproblemen voor 26 juni

Verenso stelt het op prijs als je de inhoud van de conceptrichtlijn Slikproblemen wilt becommentariëren. Vanuit Verenso is specialist ouderengeneeskunde Jan van der Waaij als werkgroeplid afgevaardigd.

De richtlijn Mondzorg in de langdurige zorg wordt ontwikkeld door de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ). Het doel van deze richtlijn is om zorgverleners van cliënten die

langdurige zorg ontvangen te ondersteunen bij de zorgverlening rondom slikproblemen. Hiermee wordt beoogd om slikproblemen eerder te herkennen en eventueel behandeling te verbeteren, waardoor het welzijn en de kwaliteit van leven van cliënten in de langdurige zorg vergroot.

Leden van Verenso kunnen de conceptrichtlijn opvragen bij Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl. Naast de conceptrichtlijn wordt dan ook een commentaarformulier toegestuurd. Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten krijg je 2 accreditatiepunten.

Het ingevulde commentaarformulier voor de SKILZ richtlijn ontvangt Verenso graag uiterlijk 26 juni retour op richtlijnen@verenso.nl.

 

Naar nieuwsoverzicht