23 mei 2023

Voorbereidingssubsidie voor implementatie visie eerste lijn

Voorbereidingssubsidie voor implementatie visie eerste lijn

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) wordt momenteel een landelijke visie op de eerstelijnszorg ontwikkeld. Voor de voorbereiding van de implementatie van de visie is nu subsidie beschikbaar.

Voorbereidingssubsidie voor implementatie visie eerste lijn

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over de versterking van de organisatie van de eerstelijnszorg. Daarbij wordt een landelijke visie op de eerstelijnszorg uitgewerkt. Om voorbereidingen te kunnen treffen om de visie regionaal te implementeren, kan nu een voorbereidingssubsidie worden aangevraagd. Iedere regio kan een projectsubsidie van maximaal € 150.000,- aanvragen voor een looptijd maximaal 1 jaar. Deadline voor indiening is uiterlijk 25 juli 2023, 14.00 uur.

De voorbereidingssubsidie is bedoeld voor het:

  • samenbrengen van de huidige samenwerkingsverbanden en netwerken binnen de eerstelijnszorg in de betreffende regio;
  • aansluiten bij (bestuurlijke) overlegtafels waarbij de focus ligt op het versterken van een goede vertegenwoordiging van de brede eerstelijnszorg met mandaat bij regiotafels en het maken van regionale samenwerkingsafspraken;
  • anticiperen op en voorbereiden van plannen om de eerstelijnszorg te versterken, op basis van de visie op de eerstelijnszorg, het bijbehorende plan van aanpak, de regiobeelden en regioplannen.

Een regionale huisartsorganisatie, VVT-organisatie, een andere eerstelijnszorgorganisatie of een regionale ondersteuningsstructuur eerstelijnsgezondheidszorg (ROS) kunnen een subsidieaanvraag indienen. Daarnaast worden ook andere eerstelijnszorgpartijen betrokken, zoals paramedici, apothekers, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten en bij voorkeur ook gemeenten.

Oproep Verenso

Verenso is actief betrokken bij het uitwerken van de visie voor de eerste lijn. Wij vinden het ook het ook belangrijk dat specialisten ouderengeneeskunde vanaf de start goed betrokken worden bij de implementatie in de regio. Om deze reden delen wij de subsidieoproep in onze nieuwsbrief. Het zou mooi zijn als in iedere regio specialisten ouderengeneeskunde bij de aanvraag zijn betrokken.

Meer informatie over de voorbereidingssubsidie is hier te vinden.

 

Naar nieuwsoverzicht