16 april 2019

Bijeenkomst uitwisselen ervaringen EPD-systeem ONS Nedap

Verenso werkt in het programma ‘Registratie & Spiegelinformatie’ aan registratie aan de bron voor specialisten ouderengeneeskunde. Registratie aan de bron is het eenduidig en eenmalig registreren van gegevens, voor meervoudig gebruik. Momenteel gebruiken specialisten ouderengeneeskunde verschillende EPD-systemen.

Verenso gaat in de komende periode in gesprek met softwareleveranciers en specialisten ouderengeneeskunde om te kijken hoe specialisten ouderengeneeskunde hun EPD-systeem ervaren en waar zij eventueel tegenaan lopen.

Een eerste bijeenkomst is gepland met specialisten ouderengeneeskunde en Nedap op dinsdag 16 april van 15.00 tot 17.00 uur bij Humanitas in Rotterdam. Bent u specialist ouderengeneeskunde en werkt u met ONS van Nedap? Dan bent u van harte uitgenodigd om bij deze bijeenkomst aan te sluiten.

De bijeenkomsten sluiten ook aan bij de keuze van Verenso om te stoppen met EPD-certificering. De verzamelde input van de bijeenkomsten zal worden gebruikt om een nieuw programma van eisen te ontwikkelen voor EPD-systemen.

Om u aan te melden voor de bijeenkomst kunt u e-mailen naar Julie van Hoof-Heeren, mjvanhoof@verenso.nl.

Naar agendaoverzicht