26 oktober 2017

Rondetafelgesprek over ondervoeding bij ouderen

Op 26 oktober hield de vaste commissie van VWS een rondetafelgesprek over ondervoeding bij ouderen. Verenso was een van de genodigden.

Verenso gaf tijdens deze bespreking aan wat de specialist ouderengeneeskunde kan betekenen in signalering, preventie en interventie rondom ondervoeding bij kwetsbare ouderen in het verpleeghuis, in de geriatrische revalidatiezorg en in de eerste lijn. Om de rol van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn te verduidelijken, legde Verenso de nadruk op het belang van ‘advance care planning’ en de noodzaak van een zelfstandige betaaltitel voor de specialist ouderengeneeskunde in de Zorgverzekeringswet.

Lees hier het position paper van Verenso.

Naar nieuwsoverzicht