5 juli 2018

Hoger tarief voor extramurale zorg door specialist ouderengeneeskunde

Specialist ouderengeneeskunde voor iedere kwetsbare oudere weer een stap dichterbij

Vandaag maakte de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bekend dat het tarief voor extramurale behandeling door de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn per 2019 wordt verhoogd. VWS-minister Hugo de Jonge past hiervoor het tarief in de subsidieregeling extramurale behandeling voor 2019 aan. Verenso, de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, is bijzonder verheugd met deze tariefsverhoging.

Verenso-voorzitter Nienke Nieuwenhuizen: “We zijn heel blij dat de NZa, mede naar aanleiding van signalen uit het veld, het tarief voor extramurale behandeling voor de specialist ouderengeneeskunde ophoogt per 1 januari 2019. Deze tariefsverhoging is een belangrijke stap op weg naar een gezonde financiering van de behandeling van thuiswonende kwetsbare ouderen door de specialist ouderengeneeskunde. Daarmee dragen wij bij aan de wens om langer thuis te kunnen blijven wonen en kunnen we opname in ziekenhuis of verpleeghuis uitstellen of voorkomen.”

Nieuwenhuizen: “Met onze leden en de NZa en andere partners blijven we werken aan een gezonde financiering van de behandeling zoals de specialist ouderengeneeskunde die in de eerste lijn biedt. Zo kunnen we met elkaar het hoofd bieden aan de dubbele vergrijzing en kunnen de kwetsbaarsten van de kwetsbaren de zorg en behandeling ontvangen die zij nodig hebben, ongeacht waar zij verblijven.”

 

Naar nieuwsoverzicht