1 april 2019

Addendum Neusmaagsonde nog actueel

Verenso heeft de actualiteit van het addendum bij de V&VN-richtlijn Neusmaagsonde uit 2011 opnieuw bevestigt en deze aangepast aan de huidige versie van de richtlijn uit 2017. Het addendum werd ontwikkeld bij de richtlijn uit 2011 om een nuancering aan te brengen voor kwetsbare ouderen bij de aanbeveling om een röntgenfoto te laten maken bij twijfel over de ligging van een neusmaagsonde na inbrengen.

In 2017 heeft Verenso de herziene V&VN-richtlijn Neusmaagsonde onderschreven. Een belangrijke aanbeveling in de richtlijn blijft om de ligging van de sonde te controleren door het optrekken van maagaspiraat en de pH te meten. Het controleren van de ligging door auscultatie wordt afgeraden omdat deze methode onvoldoende betrouwbaar is. Naar aanleiding van een vraag van een specialist ouderengeneeskunde heeft de Werkgroep Richtlijnontwikkeling (WRO) van Verenso zich opnieuw gebogen over de vraag of dit addendum nog actueel is. Alhoewel de huidige richtlijn Neusmaagsonde aandacht besteed aan de bijzondere situatie van de kwetsbare oudere bij het insturen voor een röntgenfoto is de WRO van mening dat het addendum hierover meer duidelijker biedt en ook meer achtergrondinformatie geeft. Het addendum is aangepast zodat deze aansluit bij de huidige richtlijn uit 2017.

Naar nieuwsoverzicht