11 april 2019

Meldt u tijdig aan voor visitatie

Bij herregistratie na 1 januari 2020 gelden nieuwe voorwaarden voor herregistratie. Specialisten ouderengeneeskunde moeten onder andere voldoen aan de eisen van externe kwaliteitsevaluatie (visitatie).

Het visitatieproces dat een vakgroep doorloopt bestaat uit meerdere fases. In totaal duurt dit proces ongeveer negen maanden. Als het gehele proces is doorlopen, ontvangen de vakgroepleden de daarvoor toegekende accreditatiepunten en hebben zij voldaan aan deze specifieke eis van herregistratie. Het is daarom belangrijk dat de vakgroep de herregistratiedata van haar leden helder voor ogen heeft: nadert voor een van de vakgroepleden de herregistratiedatum? Wij adviseren u om  minimaal 1,5 jaar voor deze datum contact op te nemen met Verenso om de vakgroepvisitatie in te plannen.

Maakt u geen onderdeel uit van een vakgroep of kon u niet deelnemen aan de visitatie van uw vakgroep? Sluit dan aan bij een SOz-visitatie zodat u aan de herregistratie-eisen kunt voldoen. De data van deze visitaties en informatie over de wijze van aanmelden vindt u op de Verenso website.

Naar nieuwsoverzicht