17 januari 2019

Verenso pleit in Tweede Kamer voor Wzd-arts

Wzd.jpg

De Tweede Kamer behandelt momenteel de Aanpassingswet zorg en dwang, waarin een verbreding is opgenomen voor de functie van Wzd-arts tot Wzd-functionaris. Door die verbreding kunnen ook twee niet-medisch geschoolde beroepsgroepen het toezicht op gedwongen zorg onder hun hoede krijgen.

Verenso is hier kritisch op en pleit voor de Wzd-arts, waarbij we samen met de KNMG en andere partijen aangeven dat specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten de deskundigheid hebben om dwangzorg in samenhang af te wegen, medische oorzaken uit te sluiten en expertise hebben op het voorkomen en afbouwen van vrijheidsbeperking.

Voor cliënten in de PG en VG moet duidelijk zijn dat zij voor het toezicht een beroep moeten kunnen blijven doen op deze deskundigheid van de specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten. 

Verenso en KNMG dringen bij de Tweede Kamerleden aan om de minister hierop aan te spreken. Om dit te doen, heeft Verenso met de KNMG concrete punten, argumenten en vragen voor de Kamerleden voorbereid, om bij de minister in te dienen.

Lees ook het bericht 'Artsenorganisaties kritisch over dwangzorg zonder medisch toezicht' van de KNMG.

Meer informatie: Roy Knuiman

Naar nieuwsoverzicht