20 oktober 2020

Aanzienlijke stijging in aantal nieuwe besmettingen COVID-19 in verpleeghuizen

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 20 oktober 14.861 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 984 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 510 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 474 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.136 patiënten zijn overleden; 3.003 patiënten zijn hersteld.

We zien al een aantal weken een stijging in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Ten opzichte van vorige week dinsdag zien we een aanzienlijke stijging in het aantal patiënten dat positief is getest op COVID-19: 474 deze week t.o.v. 296 vorige week. Ten opzichte van vorige week zijn er 49 patiënten geregistreerd als overleden aan COVID-19.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 6.127 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.157 verdenkingen op COVID-19 en 3.970 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 6.168 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.483 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.088 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 395 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.950 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 20 oktober 1.400 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 480 patiënten positief getest op COVID-19; bij 228 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 708 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 232 patiënten uit de registratie overleden; 391 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (13:00 uur) 5.954 verdenkingen op COVID-19 en 2.072 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 8.026 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 421 patiënten zijn overleden; 662 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht