20 november 2020

Advies quarantaineperiode patiënten en inzet van zorgmedewerkers

Naar aanleiding van het OMT-advies over testen na 5 dagen quarantaine en het opheffen van de quarantaine na een negatieve test is er onduidelijkheid ontstaan over de quarantaineperiode voor patiënten en inzet van zorgmedewerkers. Gezien de kwetsbare groep patiënten in de langdurige zorg blijft het Verenso/NVAVG behandeladvies ten aanzien van de quarantainetermijn voor patiënten ongewijzigd, te weten 10 dagen met aansluitend een gezondheidscheck op dag 10-14. Ook de quarantaineperiode voor de inzet van medewerkers blijft vooralsnog ongewijzigd, te weten 10 dagen ook al testen zij negatief na 5 dagen quarantaine. Rondom testbeleid en inzet van medewerkers is aangepast beleid in voorbereiding door het RIVM, waarbij Verenso om commentaar zal worden gevraagd.  

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht