Thema's en projecten

Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg

Voor SO en AVG in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar)

csm_Virus_bacterie_438fd63fd7.jpg

- update 12.05.20 | 18.00 uur

Het behandeladvies COVID-19 ‘Acute fase en nazorg’ van Verenso en NVAVG is opgesteld voor medische zorg aan de patiënten/cliënten van specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen verstandelijk gehandicapten (avg). Dit doen wij in afstemming met een aantal meelezende so/avg, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland. Voor dit behandeladvies volgen we voor de infectiepreventie/ uitbraakmaatregelen de richtlijnen van het RIVM/LCI. Waar wordt afgeweken wordt dit toegelicht. COVID-19 is een nieuw ziekte, gaandeweg wordt meer bekend op basis waarvan we dit document zullen updaten.

Vragen en opmerkingen over (de inhoud van) dit document kunt u e-mailen aan richtlijnen@verenso.nl. Voor Verenso-leden: goede voorbeelden voor de aanpak van corona kunnen worden gedeeld via het Prikbord op het besloten deel van de website van Verenso.

 
Geüpdate versie (behandel)advies d.d. 12 mei 2020

Er is weer een update beschikbaar van het behandeladvies COVID-19. Omdat er inmiddels ook een behandeladvies is van COVID-19 voor de GRZ is dit behandeladvies omgedoopt in behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Herstructurering van het document

  • Gewijzigd: casusdefinitie verdachte patiënt

  • Toegevoegd: definitie onbeschermd contact

  • Vervallen: minimaal 24 uur klachten voor testen

  • Toegevoegd: bij negatieve test: in geval van sterke verdenking isoleren voortzetten en eventueel hertesten

  • Toegevoegd: tromboseprofylaxebeleid

 De belangrijkste wijzigen zijn vet gedrukt in het geüpdate document.


Tussentijdse wijzigingen 

Op dit moment zijn er geen tussentijdse wijzigingen.


Overige documenten 

Links naar andere organisaties