Thema's en projecten

Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg

Voor SO en AVG in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar)

csm_Virus_bacterie_438fd63fd7.jpg

- update 04.08.20 | 15.00 uur

Het behandeladvies COVID-19 ‘Acute fase en nazorg’ van Verenso en NVAVG is opgesteld voor medische zorg aan de patiënten/cliënten van specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen verstandelijk gehandicapten (avg). Dit doen wij in afstemming met een aantal meelezende so/avg, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland. Voor dit behandeladvies volgen we voor de infectiepreventie/ uitbraakmaatregelen de richtlijnen van het RIVM/LCI. Waar wordt afgeweken wordt dit toegelicht. COVID-19 is een nieuw ziekte, gaandeweg wordt meer bekend op basis waarvan we dit document zullen updaten.

Vragen en opmerkingen over (de inhoud van) dit document kunt u e-mailen aan richtlijnen@verenso.nl. Voor Verenso-leden: goede voorbeelden voor de aanpak van corona kunnen worden gedeeld via het Prikbord op het besloten deel van de website van Verenso.

 
Geüpdate versie (behandel)advies d.d. 4 augustus 2020

Er is weer een update beschikbaar van het behandeladvies COVID-19. Omdat er inmiddels ook een behandeladvies is van COVID-19 voor de GRZ is dit behandeladvies omgedoopt in behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Gewijzigd: casusdefinitie.

  • Toegevoegd: algemene opmerkingen om voorbereid te zijn en te anticiperen op lokale en regionale verheffingen.

  • Toegevoegd: diverse maatregelen rondom bezoekers.

  • Toegevoegd: waarde en inzet van serologie bij diagnostiek.

  • Toegevoegd: maatregelen rondom bron- en contactonderzoek.

  • Toegevoegd: quarantaine op 1–persoonskamer met en zonder bewegingsvrijheid.

  • Toegevoegd: overige situaties waarbij een (tijdelijke) verruiming van het (preventief) gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen nodig kan zijn.

  • Toegevoegd: apart hoofdstuk voor onderscheid maatregelen in een crisissituatie.

 De belangrijkste wijzigingen zijn vetgedrukt in het geüpdate document.


Tussentijdse wijzigingen 

Er zijn op dit moment geen wijzigingen.


Overige documenten 

Links naar andere organisaties