Thema's en projecten

Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg

Voor SO en AVG in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar)

csm_Virus_bacterie_438fd63fd7.jpg

- update 06.10.20 | 12.00 uur

Het behandeladvies COVID-19 ‘Acute fase en nazorg’ van Verenso en NVAVG is opgesteld voor medische zorg aan de patiënten/cliënten van specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen verstandelijk gehandicapten (avg). Dit doen wij in afstemming met een aantal meelezende so/avg, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland. Voor dit behandeladvies volgen we voor de infectiepreventie/ uitbraakmaatregelen de richtlijnen van het RIVM/LCI. Waar wordt afgeweken wordt dit toegelicht. COVID-19 is een nieuwe ziekte, gaandeweg wordt meer bekend op basis waarvan we dit document zullen updaten.

Vragen en opmerkingen over (de inhoud van) dit document kunt u e-mailen aan richtlijnen@verenso.nl. Voor Verenso-leden: goede voorbeelden voor de aanpak van corona kunnen worden gedeeld via het Prikbord op het besloten deel van de website van Verenso.

 
Geüpdate versie (behandel)advies d.d. 6 oktober 2020

Alle relevante wijzigingen zijn vetgedrukt.

  • Toegevoegd: afkappunt voor preventief gebruik van neusmondmaskers
  • Toegevoegd: een noodverordening gaat indien stringenter boven deze leidraad
  • Gewijzigd: verschil chirurgisch neusmondmasker type II en IIR verduidelijkt.
  • Toegevoegd: overweging van behandeling met dexamethason in overleg met een longarts voor een specifieke doelgroep
  • Toegevoegd: strikter opname/overplaatsingsbeleid bij verhoogde prevalentie
  • Gewijzigd: tekst met betrekking tot asymptomatisch testen. De term overweeg vervangen door  toevoeging om rekening te houden met een balans in de grootte van de groep die getest wordt en de effectiviteit van het uitbraakbeleid (proportioneel handelen).
Tussentijdse wijzigingen 

Er zijn op dit moment geen wijzigingen.


Overige documenten 

Links naar andere organisaties