Thema's en projecten

Behandeladvies COVID-19 Acute fase en nazorg

Voor SO en AVG in verpleeghuizen, instellingen voor verstandelijk gehandicapten, woonzorgcentra en kleinschalige woonvoorzieningen (mits hoofdbehandelaar)

csm_Virus_bacterie_438fd63fd7.jpg

- update 24.11.20 | 16.00 uur

Het behandeladvies COVID-19 ‘Acute fase en nazorg’ van Verenso en NVAVG is opgesteld voor medische zorg aan de patiënten/cliënten van specialisten ouderengeneeskunde (so) en artsen verstandelijk gehandicapten (avg). Dit doen wij in afstemming met een aantal meelezende so/avg, het RIVM/LCI (Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding), ActiZ en Vereniging Gehandicapten Nederland. Voor dit behandeladvies volgen we voor de infectiepreventie/ uitbraakmaatregelen de richtlijnen van het RIVM/LCI. Waar wordt afgeweken wordt dit toegelicht. COVID-19 is een nieuwe ziekte, gaandeweg wordt meer bekend op basis waarvan we dit document zullen updaten.

Vragen en opmerkingen over (de inhoud van) dit document kunt u e-mailen aan richtlijnen@verenso.nl. Voor Verenso-leden: goede voorbeelden voor de aanpak van corona kunnen worden gedeeld via het Prikbord op het besloten deel van de website van Verenso.

 
Geüpdate versie (behandel)advies d.d. 24 november 2020

Alle relevante wijzigingen zijn vetgedrukt.

Toegevoegd:

 • Passage over antigeensneltesten: advies deze nog niet toe te passen en verder onderzoek af te wachten.

 •  

  Passage over herinfectie: raadpleeg een arts-microbioloog bij nieuwe klachten binnen 8 weken. Meld een eventuele herinfectie bij de GGD (arts infectieziektenbestrijding).

 •  

  Paragraaf ‘Keuzes in de zorg’.

Gewijzigd:

 • Bron- en contactonderzoek:
  §   Er wordt zoveel mogelijk verwezen naar het protocol bron- contactonderzoek van de LCI-richtlijn COVID-19.
  §   Definities behorend bij het bron- en contact onderzoek zijn opgenomen in paragraaf 1.1 Definities.
  §   Er wordt onderscheid gemaakt in beleid bij categorie 1, 2 en bij categorie 3
  §   Quarantaine met bewegingsvrijheid naar aanleiding van bron- en contactonderzoek is komen te vervallen.
 • Definitie onbeheersbare uitbraak.
 • Wekelijks testen bij een uitbraak; was bij onbeheersbare uitbraak.
 • Delen badkamer alleen bij hoge uitzondering en alleen voor de verzorging.
 • Gezondheidscheck: monitoren klachten (conform definitie verdachte patiënt) en meten van temperatuur ook het meten van de saturatie.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen:
  §   Op COVID-19 unit: gebruik van patiëntgebonden halterschort over het schort met lange mouwen in geval van risico op (in)direct contact met lichaamsvochten, slijmvliezen of niet-intacte huid.
  §   Tijdens quarantaine: gebruik alleen patiëntgebonden handschoenen in geval van risico op (in)direct contact met lichaamsvochten, slijmvliezen of niet-intacte huid.

Vervallen:

 • Testen op dag 10 van quarantaine.

Tussentijdse wijzigingen 

Er zijn op dit moment geen wijzigingen.


Overige documenten 

Links naar andere organisaties