18 maart 2020

COVID-19: advies aan specialisten ouderengeneeskunde

De eerste bevestigde gevallen van patiënten met COVID-19 in het verpleeghuis zijn een feit. We krijgen veel signalen dat er grote zorgen zijn over het gebrek aan beschermende materialen.

Wij hebben intensief contact over dit tekort met alle daarbij betrokken partijen. Verdeling verloopt via het ROAZ. Benader de coördinator van uw regio als u acute problemen heeft en laat het ons weten als u geen gehoor krijgt!

Door het grote gebrek aan beschermende materialen is het nauwelijks mogelijk medewerkers en medebewoners te beschermen en een grote uitbraak in de zorginstelling zoveel als mogelijk te voorkomen. Het is van het grootste belang te voorkomen dat het virus de vrije hand krijgt in locaties en instellingen waar het virus al is bevestigd en te voorkomen dat het virus opduikt op plekken waar nog geen ziektegevallen zijn. 

Wij adviseren daarom onze leden:

  • Daar waar (mogelijke) ziektegevallen zijn; isoleer individueel daar waar mogelijk en ga bij verspreiding over op cohortverpleging, zie ons meest actuele behandeladvies. Er wordt gewerkt aan een afwegingskader en alternatieve scenario’s voor het leveren van zorg bij het bestaande gebrek aan materialen en middelen. Tot die tijd vragen we u uw eigen professionele afweging te maken waar de schaarse middelen moeten worden ingezet. Overleg hiervoor met de microbioloog van uw regio.
  • Beperk uw aanwezigheid op afdelingen en minimaliseer verplaatsingen van behandelaren tussen locaties.
  • Bespreek vragen vanuit afdelingen zoveel mogelijk telefonisch, organiseer mogelijkheden voor beeldbellen of andere manieren van zorg op afstand.
  • Ga per direct over op het leveren van alleen de noodzakelijkste behandeling. Geen MDO’s, reviews, vaste visiterondes.
  • Bespreek met uw collega behandelaren wie in aanmerking blijft komen voor individuele behandeling door psycholoog en paramedici. Zorg ook bij hen voor minimale verplaatsingen tussen locaties. We verwachten daarin uiteraard dat die behandelaren daarin zelf een voorzet kunnen doen!
  • Werk met wisseldiensten om uitval door ziekte van artsen en behandelaren te voorkomen.
  • Neem geen deel aan fysieke bijeenkomsten en houdt uw artsenoverleg ook digitaal. Wees daarin een voorbeeld.
  • Registreer de bevestigde en de mogelijke COVID-19 ziektegevallen om zicht te krijgen op verspreiding en zinnige inzet van beschermende middelen en cohortverpleging.

Met de GGD is afgesproken dat ook in verpleeghuizen getest kan worden. Samen met Ysis en Gericall is een digitale registratie al mogelijk. Andere EPD’s volgen hopelijk snel (zie ons nieuwsbericht).

We realiseren ons dat deze maatregelen impact hebben voor cliënten, familieleden en verzorging en verpleging. Met name deze laatste groep mogen we niet het gevoel geven dat ze er alleen voor staan, we moeten hen juist op alle mogelijke manieren steunen om veilig de benodigde zorg te kunnen leveren.

Wij zijn ervan overtuigd dat we met deze maatregelen juist daaraan een bijdrage leveren en onze artsen, verzorgenden, verpleegkundigen en andere medewerkers, onze patiënten en de maatschappij beschermen en op deze manier bijdragen aan het gecontroleerd laten rondgaan van het virus onder de gezonde bevolking, zoals het RIVM adviseert.

Bekijk ook ons behandeladvies

Naar nieuwsoverzicht