21 september 2020

Eerste wijziging van de Wzd is aangenomen

De eerste wijziging van de Wet zorg en dwang (Wzd) is op 17 september door de Tweede Kamer aangenomen. Hierdoor mag de arts die een medische verklaring opstelt van een cliënt die al is opgenomen in een accommodatie, voortaan wél in dienst zijn van de zorgaanbieder waar de cliënt verblijft. De onafhankelijkheid van de arts die de verklaring opstelt, bestaat eruit dat hij/zij tenminste 1 jaar niet betrokken is geweest bij de behandeling van de cliënt.

Verenso heeft voor deze wijziging gelobbyd en er steeds op gewezen dat het niet werkbaar was dat de verklarend arts altijd werkzaam zou moeten zijn bij een andere zorginstelling. Zeker bij grote en middelgrote zorginstellingen zou dit onnodig en niet goed uitvoerbaar zijn. Verenso is verheugd dat deze wijziging nu is aangenomen.

Verenso heeft ook andere knelpunten voor de uitvoerbaarheid geagendeerd. Samen met de NVAVG, de KNMG en andere partijen hebben wij deze zomer onze inbreng gegeven in het kader van het tweede Reparatiewetsvoorstel Wzd, dat dit najaar in de Tweede Kamer behandeld gaat worden. In eerdere nieuwsbrieven hebben we deze inbreng gedeeld. Voor het verminderen van administratieve lasten voor specialisten ouderengeneeskunde en het verduidelijken van verantwoordelijkheden binnen de Wzd, blijven we onverminderd aandacht vragen bij het ministerie van VWS, het CIZ en andere relevenante partijen.

Meer informatie: Roy Knuiman

Naar nieuwsoverzicht