24 juli 2020

Help mee bij actuele gegevens over COVID-19 in verpleeghuizen

Het is belangrijk een betrouwbaar en regionaal beeld te hebben van de verspreiding van COVID-19 in Nederlandse verpleeghuizen. Het Nivel verzamelt op verzoek van het RIVM en in nauwe samenwerking met Verenso, ActiZ en softwareleveranciers van elektronische patiëntendossiers, gegevens van de COVID- 19 registratie in verpleeghuizen. Zorgorganisaties hebben het verzoek gekregen om aan de verzameling mee te werken. Verenso ondersteunt dit verzoek.

Informatie en aanmelding

De gegevens-uitvraag sluit aan bij de huidige COVID-19 registratie in verpleeghuizen. Het aanleveren van gegevens verloopt één keer per week via EPD-leveranciers. Meer weten of aanmelden? Dat kan via de website van het Nivel

Hier vindt u onder meer antwoorden op veelgestelde vragen, een verwerkersovereenkomst en informatie over de wijze van aanlevering van Covid-19 gegevens.

Achtergrond

De monitor wordt uitgevoerd in opdracht van het RIVM. Deelname is niet verplicht, maar het is belangrijk dat er meer actuele en regionale informatie komt over de verspreiding van Covid-19-besmettingen in verpleeghuizen. Dat is van belang voor de volksgezondheid, de verdeling van beschermende middelen over zorgsectoren en voor de veiligheid van bewoners en werknemers in de verpleeghuizen. Het onderzoek loopt in eerste instantie tot en met 31 december 2020, maar kan langer doorlopen als dat nodig is. Hoe meer verpleeghuizen deelnemen, des te beter inzicht verkregen kan worden in de verspreiding en het beloop van het virus bij bewoners in verpleeghuizen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht