29 mei 2020

Hervatten inzet specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn bij patiënten zonder COVID-19

Door de coronacrisis daalden de aanvragen van huisartsen voor de inzet van de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Ook moesten veel specialisten ouderengeneeskunde in loondienst zich eerst binnen hun eigen zorginstellingen richten op het behandelen van COVID-19. Nu de prevalentie van COVID-19 daalt en verzoeken uit de eerste lijn weer toenemen, krijgt Verenso vragen van specialisten ouderengeneeskunde en huisartsen wanneer en hoe de specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn haar rol als consulent en (mede)behandelaar weer kan inzetten als deze tijdelijk gestaakt is.
 
Hiervoor heeft Verenso, met enkele specialisten ouderengeneeskunde die in de eerste lijn werkzaam zijn en met leden van de expertgroep infectieziekten een handreiking gemaakt. Deze beschrijft hoe de specialist ouderengeneeskunde bij een daling van het aantal besmettingen het werk in de eerste lijn verantwoord kan hervatten voor kwetsbare (oudere) mensen zonder (verdenking op) COVID-19. Voor het herstarten van de intramurale medische zorg wordt verwezen naar de Handreiking Opstarten intramurale medische zorg in tijden van COVID-19

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht