10 november 2020

Nog steeds forse toename in nieuwe besmettingen

Update registratie verpleeghuizen 10 november 2020

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 10 november 18.396 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 1.004 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 421 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 583 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.418 patiënten zijn overleden; 3.528 patiënten zijn hersteld.

Het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen is gedaald ten opzichte van vorige week. Deze week zijn 583 patiënten positief getest op COVID-19. Dit zijn 259 patiënten minder ten opzichte van vorige week, toen werden 842 patiënten positief getest op COVID-19. Toch is het aantal nieuwe besmettingen nog hoog. In totaal zijn deze week 101 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 7.387 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.427 verdenkingen op COVID-19 en 4.960 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 6.763 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.659 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.258 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 401 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 2.293 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 10 november 1.541 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 547 patiënten positief getest op COVID-19; bij 254 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 801 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 248 patiënten uit de registratie overleden; 438 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (13:00 uur) 7.146 verdenkingen op COVID-19 en 3.035 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 10.181 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 511 patiënten zijn overleden; 797 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht