13 oktober 2020

Nog steeds stijging in aantal nieuwe besmettingen COVID-19 in verpleeghuizen

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 13 oktober 13.877 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 723 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 427 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 296 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.087 patiënten zijn overleden; 2.906 patiënten zijn hersteld.

We zien al een aantal weken een stijging in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Deze stijging sluit aan bij het landelijk beeld en de toename van COVID-19 in meerdere regio’s. Ten opzichte van vorige week dinsdag zien we opnieuw een stijging in het aantal patiënten dat positief is getest op COVID-19: 296 deze week t.o.v. 251 vorige week. Deze week zijn 44 patiënten geregistreerd als overleden aan COVID-19. Verenso houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 5.807 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.113 verdenkingen op COVID-19 en 3.694

patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 5.919 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.444 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.051 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 393 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.883 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 13 oktober 1.366 COVID-19-registraties tot nu toe. Hiervan zijn 465 patiënten positief getest op COVID-19; bij 224 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 689 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 232 patiënten uit de registratie overleden; 384 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 5.492 verdenkingen op COVID-19 en 1.889 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 7.381 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 411 patiënten zijn overleden; 639 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht