18 maart 2020

Registreer vanaf nu verdenking op COVID-19 in EPD Ysis

Om in kaart te brengen hoeveel patiënten in verpleeghuizen klachten van COVID-19 vertonen, is vanaf nu een registratie beschikbaar in Ysis. U kunt in Ysis nieuwe of reeds bestaande COVID- verdenkingen registreren. Ook in andere EPD-systemen wordt de COVID-19 registratie momenteel ingebouwd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de risico’s binnen uw organisatie vast te stellen en het zorgbeleid zo nodig aan te passen. Ook op landelijk niveau zullen de gegevens hiervoor worden gebruikt. Doet u mee? 

Meting verdenking COVID-19 in verpleeghuizen

De ontwikkelingen rondom COVID-19 gaan snel. Vanuit specialisten ouderengeneeskunde is het idee gekomen om –samen met EPD-leveranciers een vergelijkbare registratie rond COVID-19 op te zetten. Ysis heeft op verzoek van Verenso een registratie opgesteld waarmee een verdenking op COVID-19 voor een patiënt kan worden geregistreerd. Gekozen is voor een registratiewijze die u snel relevante informatie geeft om het beloop van COVID-19 bij uw patiënten te kunnen volgen. Deze registratie is vanaf nu beschikbaar. De registratie is door Ysis gedeeld met alle EPD-leveranciers zodat ook specialisten ouderengeneeskunde, die met een ander systeem werken, gegevens binnenkort kunnen vastleggen. Wij houden u op de hoogte wanneer de gegevens ook in andere systemen kunnen worden geregistreerd.

Registratie is erg belangrijk voor de praktijk en het landelijk beleid

Het RIVM geeft advies aan de minister over hoe te handelen in deze coronacrisis. Het RIVM baseert zich voor dit advies voornamelijk op gegevens uit het ziekenhuis. Ook besluiten over de verdeling van middelen en materialen worden met name op basis van die gegevens gemaakt. Met de data die we registreren in verpleeghuizen kunnen we beter zichtbaar en kenbaar maken hoe het virus zich verspreidt en wat er in de langdurige zorg nodig is om het virus onder controle te krijgen. 

Bekijk onze behandeladviezen

 

Naar nieuwsoverzicht