27 maart 2020

Stijging van COVID-19 meldingen zet door: vanaf volgende week ook gegevens beschikbaar uit andere EPD’s

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen.  We zien daarbij helaas een doorlopende stijging van COVID-19 meldingen. Verenso deelt deze informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen. 

Toenemende stijging van COVID-19 meldingen in Ysis

Op 27 maart zijn voor 1099 patiënten gegevens over COVID-19 ingevuld in Ysis. Bij 576 patiënten is er sprake van een verdenking van COVID-19. Op 25 maart was dit aantal 482 patiënten. Inmiddels is al bij 190 patiënten de aanwezigheid van COVID-19 middels een test bevestigd. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van twee dagen geleden. Bij 68 patiënten is COVID-19 door middel van een test uitgesloten. Met name symptomen als hoesten (76%) en koorts (62%) worden geregistreerd door specialisten ouderengeneeskunde bij een melding van COVID-19.

Uitgangspunten voor aanlevering uit de EPD-systemen op een rij

Vanaf aanstaande maandag zullen ook gegevens uit andere EPD-systemen worden opgenomen in onze nieuwsbrief. Verenso heeft hiervoor een aantal uitgangspunten op papier gezet. 

 • De aanlevering van COVID-19 wordt gedaan door EPD-leveranciers in het kader van het publiek belang en is tijdelijk. De aanlevering loopt door tot uiterlijk 31 december 2020.
 • De registratie vindt plaats op vrijwillige basis. Zorgorganisaties kunnen bezwaar maken bij de EPD-leverancier als zij niet willen dat gegevens worden gedeeld.
 • De informatie die wordt gedeeld is strikt anoniem en wordt uitsluitend geaggregeerd en in rechte tellingen aangeleverd.
 • De informatie die wordt aangeleverd is beperkt. Het betreft:
  •  Het aantal registraties in totaal van alle patiënten uit de COVID-19 vragenlijst.
  • Het totaal aantal patiënten met verdenking van COVID-19.
  • Het totaal aantal patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld.
  • Een procentueel overzicht van de symptomen (categorieën).
  • Een procentueel overzicht van de uitkomsten van de follow-up van de patiënten waar COVID-19 is vastgesteld.

Er wordt GEEN informatie gedeeld m.b.t.: 1)  open tekstvelden of andere info, 2) over betreffende zorgorganisaties, 3) over individuele patiënten of hiertoe herleidbare informatie, 4) informatie die geografisch herleidbaar is.

 • Gegevens zullen na een afgesproken termijn worden vernietigd

Voor meer informatie over de registratie of de aanlevering van gegevens kunt u contact opnemen met Sandra van Beek.

 

Naar nieuwsoverzicht