24 april 2020

Update COVID-19 registratie 24 april 2020: nu ook eerste gegevens Pluriform Zorg

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Naast gegevens uit de systemen van Ysis en Ons, zijn sinds deze week ook de eerste gegevens uit Pluriform Zorg beschikbaar. In totaal zijn tot nu toe 7169 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Uit de registratie komt naar voren dat 1185 patiënten zijn overleden; 956 patiënten zijn inmiddels hersteld. Verenso deelt deze informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen. We lichten de cijfers hieronder toe.

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 24 april in totaal 674 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 280 patiënten positief getest op COVID-19; bij 186 patiënten is een verdenking op COVID-19 vastgesteld.   

Dit zijn in totaal 466 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Met name hoesten (61%) en koorts (58%) worden geregistreerd als symptomen.

Pluriform Zorg meldt ook de eerste gegevens uit de follow-up. In totaal zijn 121 patiënten uit de registratie overleden; 115 patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (12.00 uur) in totaal 3446 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1316 verdenkingen op COVID-19. Bij 2130 patiënten is COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 1451 is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten. Met name de symptomen hoesten (59%) en koorts (55%) worden door specialisten ouderengeneeskunde genoteerd.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. In totaal zijn 842 patiënten tot nu toe geregistreerd als overleden; 679 patiënten zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens- kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12.00 uur) 2238 verdenkingen op Covid-19 en 1019 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 3257 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Met name hoesten (54%) en koorts (57%) worden geregistreerd als symptomen.

Uit de follow-up gegevens komt naar voren tot nu toe 222 patiënten zijn overleden; 162 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. Belangrijk is om te vermelden dat de registratie plaatsvindt op vrijwillige basis en dat alleen gegevens worden gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen.   

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht