15 april 2020

Update COVID-19 registratie uit Ysis en Ons - 14 april 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen.  Verenso deelt deze informatie met VWS, zodat zij mede op basis hiervan hun beleid kunnen aanpassen. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot dinsdag (12.00 uur) 1626 verdenkingen op Covid-19 en 708 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 2334 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Met name hoesten (57%) en koorts (61%) worden geregistreerd als symptomen.

Het is nog niet bekend of al deze gevallen afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen. We werken eraan om op korte termijn meer gespecificeerde gegevens te kunnen publiceren.  

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen wel alleen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot dinsdag (12.00 uur) in totaal 2972 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1398 verdenkingen op COVID-19; bij 1574 patiënten is COVID-19 middels een test vastgesteld. Voor het eerst zijn meer patiënten positief getest op COVID-19 dan dat er verdenkingen op COVID-19 zijn geregistreerd.  Bij 1012 is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten. Met name de symptomen hoesten (62%) en koorts (58%) worden door specialisten ouderengeneeskunde genoteerd.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. In totaal zijn 629 patiënten geregistreerd als overleden. Dit zijn 387 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld en 242 patiënten met een COVID-19 verdenking. In totaal zijn 358 patiënten hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens- kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bovenstaande cijfers tonen het belang aan van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) in verpleeghuizen. In verpleeghuizen verblijven de meest kwetsbare patiënten. De aard van de persoonlijke verzorging en geclusterd wonen zorgen ervoor dat het virus zich snel kan verspreiden.

Meer informatie

Met Ons en Ysis beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. Belangrijk is om te vermelden dat de registratie plaatsvindt op vrijwillige basis. Verenso kijkt momenteel of het mogelijk is om ook informatie uit andere EPD-systemen te ontsluiten en op welke manier gegevens kunnen worden door geleverd aan het RIVM. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Voor meer informatie over de registratie of de aanlevering van gegevens kunt u contact opnemen met Sandra van Beek.

Naar nieuwsoverzicht