15 mei 2020

Update registratie verpleeghuizen 15 mei 2020: voor het eerst licht dalende lijn in COVID-19 zichtbaar

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 15 mei 9.273 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 220 patiënten in vergelijking tot afgelopen dinsdag. Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.738 patiënten zijn overleden; 2.013 patiënten zijn hersteld.

We zien in de afgelopen week een min of meer stabiel beeld van nieuwe gevallen van COVID-19 in verpleeghuizen. Dagelijks worden nieuwe registraties ingevoerd, maar deze aantallen blijven grotendeels gelijk. Daarnaast zien we dat steeds meer follow-up gegevens beschikbaar komen en dat daarmee de uitkomst van patiënten met (mogelijk) COVID-19 bekend is. Met name het aantal patiënten dat is hersteld is de afgelopen weken toegenomen. Daarmee lijken we voor het eerst een dalende lijn van COVID-19 te zien in verpleeghuizen. Juist nu is het belangrijk om COVID-19 goed te blijven monitoren, om te kijken of de daling doorzet. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 14 mei 964 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 393 patiënten positief getest op COVID-19; bij 203 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd.   

Dit zijn in totaal 596 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 202 patiënten uit de registratie overleden; evenveel patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (12.00 uur) in totaal 4.429 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.438 verdenkingen op COVID-19 en 2.991 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 2.553 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.220 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 862 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 358 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor  1.458 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 2.899 verdenkingen op COVID-19 en 1.349 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 4.248 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 316 patiënten zijn overleden; 353 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht