19 mei 2020

Update registratie verpleeghuizen 19 mei 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 19 mei 9.474 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 201 patiënten in vergelijking tot afgelopen vrijdag. Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.779 patiënten zijn overleden; 2.122 patiënten zijn hersteld.

We zien in de afgelopen weken een min of meer stabiel beeld van nieuwe gevallen van COVID-19 in verpleeghuizen. Zoals vrijdag gemeld zien wij een lichte daling in het totaal aantal (mogelijke) COVID-19 besmettingen. Om de ontwikkelingen voor verpleeghuizen goed in kaart te kunnen brengen is het belangrijk dat juist nu de follow-up gegevens goed worden ingevuld.

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 19 mei 979 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 400 patiënten positief getest op COVID-19; bij 201 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd.   

Dit zijn in totaal 601 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 205 patiënten uit de registratie overleden; 215 patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (12.00 uur) in totaal 4.504 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.459 verdenkingen op COVID-19 en 3.045 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 2.656 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.252 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 890 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 362 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.534 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (14:30 uur) 2.978 verdenkingen op COVID-19 en 1.391 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 4.369 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 322 patiënten zijn overleden; 373 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen. Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht