22 december 2020

Update registratie verpleeghuizen 22 december 2020: nog steeds stijging in nieuwe besmettingen

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 22 december 24.297 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 1.337 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 492 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 845 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 3.005 patiënten zijn overleden; 5.053 patiënten zijn hersteld.

Opnieuw zien we een stijging in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Deze week zijn 845 patiënten positief getest op COVID-19; de week daarvoor waren dit 770 nieuwe positieve geteste patiënten. De week daarvoor werden 504 patiënten positief getest. De cijfers laten een zorgelijk beeld zien. In totaal zijn deze week 105 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 9.531 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.607 verdenkingen op COVID-19 en 6.924 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 7.729 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 2.017 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.601 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 416 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 3.166 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 22 december 1.851 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 686 patiënten positief getest op COVID-19; bij 311 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 997 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 283 patiënten uit de registratie overleden; 546 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (11:00 uur) 8.991 verdenkingen op COVID-19 en 4.778 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 13.769 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 705 patiënten zijn overleden; 1341 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht