29 mei 2020

Update registratie verpleeghuizen 29 mei 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 29 mei 9.759 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 54 patiënten in vergelijking tot afgelopen dinsdag. Uit de registratie komt naar voren dat inmiddels 1.862 patiënten zijn overleden; 2.360 patiënten zijn hersteld.

Ten opzichte van vorige week zien we een blijvende daling in het aantal nieuwe gevallen van COVID-19 in verpleeghuizen. Uit de follow-up gegevens blijkt dat met name het aantal patiënten dat is hersteld is toegenomen.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen ook de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13.00 uur) in totaal 4.540 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.448 verdenkingen op COVID-19 en 3.092 patiënten waarbij COVID-19 middels een test vastgesteld. Bij 3.016 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.298 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 934 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 364 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.688 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 28 mei 1008 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 406 patiënten positief getest op COVID-19; bij 194 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 600 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 212 patiënten uit de registratie overleden; 242 patiënten zijn inmiddels hersteld.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (14:00 uur) 3.150 verdenkingen op COVID-19 en 1.469 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 4.619 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 352 patiënten zijn overleden; 430 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig zijn uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins kunnen overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht