29 september 2020

Update registratie verpleeghuizen 29 september 2020

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 29 september 12.531 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 436 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 323 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 113 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 2.009 patiënten zijn overleden; 2.781 patiënten zijn hersteld.

Ten opzichte van vorige week zien we een vergelijkbare stijging als het gaat om het aantal patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Daarbij zien we een lichte stijging in het aantal patiënten dat is overleden. Deze week zijn er, ten opzichte van vorige week, 18 patiënten overleden. Vorige week waren dit 13 overledenen, de week ervoor 10. Verenso houdt de ontwikkeling van COVID-19 in verpleeghuizen nauwlettend in de gaten.

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 cliënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 5.272 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 1.929 verdenkingen op COVID-19 en 3.343 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 5.473 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 1.384 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 996 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 388 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 1.809 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 28 september 1.268 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 437 patiënten positief getest op COVID-19; bij 216 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 653 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 225 patiënten uit de registratie overleden; 351 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 4.891 verdenkingen op COVID-19 en 1.715 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 6.606 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 400 patiënten zijn overleden; 621 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht