16 november 2021

Quarantaine bewoners bij verhoogde omgevingsprevalentie

Quarantaine bewoners bij verhoogde omgevingsprevalentie

Gezien de zeer hoge prevalentiecijfers van COVID-19 en het aangepaste beleid van de overheid omtrent quarantaine geven we een tussentijds advies ten aanzien van quarantaine.

In het huidige behandeladvies COVID-19 geven we een aantal vuistregels voor quarantaine volgend op bron- en contactonderzoek. De vuistregels zijn ontleend aan de handreiking BCO in de langdurige zorg van het RIVM. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune bewoners. Daarnaast geven we een aantal overwegingen mee om tot een definitief besluit te komen voor het instellen van quarantaine.

Een van de overwegingen is de omgevingsprevalentie. Omdat deze op dit moment erg hoog is het advies de quarantaine voor immune bewoners strikter in te stellen dan de vuistregels. Advies is om categorie-1 contacten, indien mogelijk, in quarantaine te laten gaan op een 1-persoonskamer. Indien dit niet mogelijk is beperk dan de bewegingsvrijheid van deze bewoner tot de woongroep en beperk de bewegingsvrijheid van de groep als geheel tot contacten binnen de groep. Dit betekent dat geadviseerd wordt om immune categorie-2 contacten geen contacten buiten de groep te laten hebben.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht