19 oktober 2021

Update booster vaccinatie

Update booster vaccinatie

De landelijke communicatie rondom de start van de boostervaccinatie bracht vorige week verwarring met zich mee. Hierbij informeren we jullie dat we deelnemen aan diverse tafels om de boostervaccinatie in de langdurige zorg voor te bereiden. We trekken daarbij samen op met de NVAVG.

Qua procedure is het wachten allereerst op een advies van de Gezondheidsraad dat begin november wordt verwacht. In dat advies moet duidelijk worden of er een booster wordt ingezet en voor welke doelgroepen en vervolgens neemt het kabinet een besluit of het advies wordt overgenomen. Als verpleeghuisbewoners (deels) in aanmerking komen voor een booster sturen wij landelijk aan op het vaccineren van alle bewoners en niet een deel, het gelijktijdig vaccineren en niet in bijvoorbeeld leeftijdstranches, voldoende voorbereidingstijd, een heldere verantwoordelijksdeling en financiële compensatie. We houden jullie op de hoogte van de voortgang.

Meer informatie: Else Poot 

Naar nieuwsoverzicht