6 april 2021

Update registratie verpleeghuizen 6 april 2021 – Deze week minder nieuwe besmettingen gemeld in verpleeghuizen

De COVID-19 registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 6 april 34.240 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 224 patiënten in vergelijking tot vorige week. Dit zijn 115 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 109 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 3.986 patiënten zijn overleden. Deze week zijn er geen patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen. In totaal zijn 8.202 patiënten hersteld.

Deze week zijn er minder patiënten positief getest op COVID-19 in verpleeghuizen ten opzichte van vorige week. Deze week zijn 109 patiënten positief getest op COVID-19. Vorige week waren er 183 nieuwe positief geteste patiënten, de week ervoor werden er 252 patiënten positief getest.  

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 12.680 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.820 verdenkingen op COVID-19 en 9.860 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 14.506 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 2.556 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 2.117 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 439 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 4.954 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart 2020 kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven. Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.

Pluriform Zorg meldt op 6 april 2021 2.167 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 937 patiënten positief getest op COVID-19; bij 322 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 1.259 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 375 patiënten uit de registratie overleden; 702 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 12.404 verdenkingen op COVID-19 en 7.897 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 20.301 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 1.055 patiënten zijn overleden; 2.546 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

Naar nieuwsoverzicht