9 november 2021

Voorbereiding boostervaccinatie kan starten!

Voorbereiding boostervaccinatie kan starten!

Eerder berichtten we jullie dat het kabinet, op advies van de Gezondheidsraad (GR), heeft besloten om alle bewoners van verpleeghuizen een boostervaccinatie te geven. Het is vanaf nu mogelijk om te starten met het vragen om toestemming voor de booster.

Bewoners waarbij de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar is worden gevaccineerd met Comirnaty van Pfizer/BioNTech. Alle bewoners (18+ jaar) mogen een boostervaccinatie krijgen, ongeacht de leeftijd. De verwachting is dat er in de tweede helft van november, op wekelijkse basis, gestart kan worden met het bestellen van vaccins via SNPG. Voor bewoners die eerder met Comirnaty van Pfizer/BioNTech zijn gevaccineerd is het voldoende om mondeling toestemming te vragen. De toestemming moet wel worden geadministreerd in het medisch dossier. Er hoeft niet opnieuw toestemming te worden gevraagd voor doorlevering van vaccinatiegegevens naar het RIVM.

Zover bekend zijn er geen (grote) wijzigingen in de absolute en relatieve contra-indicaties. Als een bewoner eerder een andere vaccinatie heeft gehad dan Pfizer/BioNTech dan is sprake van heteroloog vaccineren en is wel schriftelijke toestemming nodig. Om de booster te geven, moet er een termijn van minimaal 6 maanden zitten na de laatste COVID-19 vaccinatie. Deze termijn geldt ook als iemand positief getest is op COVID-19. Mogelijk kan de termijn bij doorgemaakte COVID-19 worden verkort naar minimaal 3 maanden. Verder moet er een termijn zitten van 2 weken tussen de COVID-19 vaccinatie en de griepvaccinatie, de volgorde maakt niet uit.

Op dit moment wordt door RIVM in samenwerking met de stakeholders hard gewerkt aan het definitief maken van de werkinstructies, uitnodigingsbrief en toestemmingsformulieren. Ook verschijnt binnenkort een update van de LCI-richtlijn.

Boostervaccinaties in gespikkelde locaties

Bij de gespikkelde locaties is het uitgangspunt dat de patiënten, waarvan de specialist ouderengeneeskunde de hoofdbehandelaar is, worden gevaccineerd door de eigen medische dienst. Patiënten waarvan de huisarts de hoofdbehandelaar is worden gevaccineerd door de GGD. Die komt daarvoor op locatie, instellingen moeten zich aanmelden. Meer informatie hierover volgt via RIVM.

In onderling overleg met GGD, huisartsen en de instelling kan ervoor worden gekozen dat de medische dienst van de instelling ook de patiënten van de huisarts vaccineert. Daarbij is het van belang dat de huisarts verantwoordelijk is voor het aanleveren van de benodigde medische informatie, de toestemming regelt en de vaccinatie registreert. Omdat de huisartsen geen rol hebben genomen in het vaccinatieproces is het HIS echter niet aangesloten op de database van het RIVM voor de boostervaccinatie. Er wordt nog gewerkt aan een oplossing. Als niet aan de voorwaarden rondom medische informatie, toestemming en registratie kan worden voldaan raden we aan om het vaccineren van patiënten van de huisarts in gespikkelde locaties aan de GGD over te laten.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht