26 januari 2021

Voorzichtige daling in aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen

Update registratie verpleeghuizen 26 januari 2021

De COVID-19-registratie is van groot belang om het beloop van COVID-19 in verpleeghuizen in kaart te brengen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de systemen van Ysis, Ons en Pluriform Zorg.

In totaal zijn op 26 januari 29.805 patiënten geregistreerd met (mogelijk) COVID-19 in verpleeghuizen. Dit is een toename van 809 patiënten in vergelijking tot vorige week dinsdag. Dit zijn 198 patiënten met een verdenking op COVID-19 en 611 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Uit de registratie komt naar voren dat tot nu toe 3.600 patiënten zijn overleden; deze week zijn 137 patiënten geregistreerd als overleden aan de gevolgen van COVID-19 in verpleeghuizen. In totaal zijn 6.566 patiënten hersteld.

Deze week zien we wederom een lichte daling in het aantal nieuwe besmettingen in verpleeghuizen. Het aantal nieuwe besmettingen is nog steeds hoog, maar er is een dalende lijn zichtbaar. Deze week zijn 611 patiënten positief getest op COVID-19; de week daarvoor waren dit 669 nieuwe positief geteste patiënten. De week daarvoor werden 749 patiënten positief getest.  

Update Ysis

De overzichten uit Ysis betreffen de intramurale verpleeghuiszorg op basis van ongeveer 63.000 patiënten. In Ysis zijn tot vandaag (13:00 uur) in totaal 11.363 patiënten geregistreerd waarbij (mogelijk) sprake is van COVID-19. Dit zijn 2.776 verdenkingen op COVID-19 en 8.587 patiënten waarbij COVID-19 middels een test is vastgesteld. Bij 8.352 patiënten is de aanwezigheid van COVID-19 door middel van een test uitgesloten.

In Ysis zijn ook de gegevens uit de follow-up bekend. Uit de registratie blijkt dat in totaal 2.321 patiënten zijn overleden in het verpleeghuis. Dit zijn 1.900 patiënten waarbij COVID-19 door middel van een test is vastgesteld en 421 patiënten met een verdenking op COVID-19. Tot nu toe is voor 4.018 patiënten aangegeven dat zij zijn hersteld. Net zoals bij de RIVM-gegevens, kunnen gegevens uit de follow-up met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd. 

Update Pluriform Zorg

Pluriform Zorg van Adapcare wordt gebruikt door ongeveer 40 zorgconcerns met verpleeghuizen. Sinds 19 maart2020 kunnen de gegevens over COVID-19 in Pluriform Zorg geregistreerd worden. Een deel van de registratie wordt gedaan door Novicare, een zelfstandige behandeldienst met zo’n 80 medisch behandelaren -en ongeveer 200 behandelaren met de paramedici en psychologen erbij- die Pluriform Zorg gebruiken als medisch dossier voor verpleeghuizen. Onderstaande gegevens zijn afkomstig van zorgorganisaties die voor dit geanonimiseerd gebruik toestemming hebben gegeven.  Alle gegevens zijn afkomstig uit verpleeghuizen.  

Pluriform Zorg meldt op 26 januari 2.103 COVID-19 registraties tot nu toe. Hiervan zijn 902 patiënten positief getest op COVID-19; bij 315 patiënten is een verdenking op COVID-19 geregistreerd. Dit zijn in totaal 1217 patiënten met (mogelijk) COVID-19. In totaal zijn 359 patiënten uit de registratie overleden; 655 patiënten zijn inmiddels hersteld. Ook in dit systeem kunnen gegevens met terugwerkende kracht worden ingevoerd of verbeterd.

Update Ons

Ons van Nedap meldt tot vandaag (12:00 uur) 10.602 verdenkingen op COVID-19 en 6.623 patiënten bij wie COVID-19 middels een test is vastgesteld. Dit zijn in totaal 17.225 patiënten met (mogelijk) COVID-19. Uit de follow-up gegevens komt naar voren dat tot nu toe 920 patiënten zijn overleden; 1.893 patiënten zijn hersteld. Niet alle genoemde aantallen zijn afkomstig uit de intramurale verpleeghuiszorg. Zij kunnen ook gedeeltelijk uit extramurale zorg of andere sectoren komen.

Meer informatie

Met Ysis, Ons en Pluriform Zorg beschikken we over gegevens van een groot aantal verpleeghuizen en dekken we het grootste deel van de Nederlandse verpleeghuiszorg. De registratie vindt plaats op vrijwillige basis; gegevens worden alleen gepubliceerd wanneer zorgorganisaties hiervoor toestemming hebben gegeven. De cijfers uit Ysis en Nedap kunnen elkaar enigszins overlappen.

Meer informatie: Sandra van Beek

 

Naar nieuwsoverzicht