28 februari 2022

Boosterherhaalvaccinatie kan van start!

Boosterherhaalvaccinatie kan van start!

Het RIVM heeft de werkinstructies voor de boosterherhaalvaccinatie gepubliceerd voor instellingen met een medische dienst en spikkellocaties. De boosterherhaalvaccinatie kan drie maanden na de eerste booster of drie maanden na een bevestigde COVID-19 besmetting worden toegediend. Ook is er een update van de LCI-richtlijn COVID-19 vaccinatie verschenen. Tevens is het document Medische aandachtspunten bij vaccinatie van Verenso/NVAVG geüpdatet.

Het kabinet heeft eind vorige week het advies van de Gezondheidsraad overgenomen over het beschikbaar stellen van een boosterherhaalvaccinatie voor bewoners van verpleeghuizen, mensen van 70 jaar en ouder en volwassenen met downsyndroom of met een ernstige immuunstoornis. Bewoners van verpleeghuizen is inclusief bewoners van woonvormen voor ouderen die een vergelijkbare kwetsbaarheid hebben als bewoners van verpleeghuizen. Bijlagen zoals de uitnodigingsbrief publiceert het RIVM binnenkort.

Bestellen kan via SNPG, de wekelijkse bestelmogelijkheid van SNPG op maandag blijft voorlopig in stand. Bij het bestellen graag rekening houden met het voorkomen van spillage, de mogelijkheid om spillage weg te prikken wordt beperkter.

Meest relevante wijzigingen in de update van de LCI-richtlijn COVID-19 vaccinatie betreft het toevoegen van informatie over de boosterherhaalvaccinatie.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht