4 oktober 2022

Forse stijging cijfers COVID-19

Het RIVM meldt een forse stijging van COVID-19 infecties. De ervaring leert dat een stijging in de populatie ook leidt tot een verhoging van de cijfers in de verpleeghuizen.

Om goed inzicht te houden in de cijfers in de verpleeghuizen is het zaak om de COVID-19 registraties te blijven bijhouden. De registraties maken het ook mogelijk om nadere analyses uit te voeren over bijvoorbeeld de ziektelast en de effecten van vaccinatie c.q. de najaarscampagne.

Daarnaast is het van belang om alert te blijven op de basismaatregelen zoals handhygiëne, hoest/nieshygiëne en persoonlijke hygiëne van medewerkers.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht