8 december 2022

KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens herzien

Mag ik informatie over een patiënt verstrekken aan een verzekeraar? Wanneer mag ik het beroepsgeheim doorbreken en wie mag ik inzage geven in patiëntgegevens? Artsen raadplegen voor dit soort vragen vaak de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens.

Ook specialisten ouderengeneeskunde doen dit, omdat deze ook op hun praktijk van toepassing is. Deze KNMG-richtlijn is, ook met actuele input vanuit Verenso, nu herzien en helemaal in lijn gebracht met de meest recente wetgeving en jurisprudentie. Er is onder meer een paragraaf toegevoegd over het recht op vernietiging van dossiergegevens en over de arts als verweerder in klacht en tuchtzaken.

De herziene richtlijn kun je hier downloaden.

Meer informatie: Roy Knuiman

 

Naar nieuwsoverzicht