20 september 2022

Update LCI-richtlijn COVID-19 vaccinaties en Medische aandachtspunten gepubliceerd

Het LCI heeft een update van de richtlijn COVID-19 vaccinaties gepubliceerd. De belangrijkste wijzigen zijn gerelateerd aan de najaarscampagne en de nieuwe bivalente vaccins van Pfizer (Cormirnaty) en Moderna (Spikevax), herkenbaar aan de toevoeging Original/Omicron. 

Op basis van de LCI-richtlijn is het Verenso/NVAVG document Medische aandachtspunten bij vaccinatie aangepast. De Medische aandachtspunten richten zich op de najaarscampagne, voor andere zaken wordt verwezen naar de LCI-richtlijn. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Doelgroep herhaalvaccinatie: personen vanaf 12 jaar die minimaal de basisserie hebben afgerond, ongeacht het aantal herhaalvaccinaties dat zij na de basisserie hebben ontvangen.
  • Vanaf september 2022 vindt een herhaalvaccinatie plaats met de bivalente variant van het Pfizer vaccin (Comirnaty Original/Omicron). Het ‘inhalen’ van eerdere herhaalprikken, die nog niet zijn toegediend, is na het toedienen van deze herhaalprik niet meer nodig omdat de bivalente variant vooralsnog voldoende bescherming biedt.
  • De monovalente vaccins, die nog wel toegediend moeten worden voor de basisserie (initiële vaccinatie), zijn niet meer te bestellen via de RIVM applicatie. Indien een monovalent vaccin nodig is kan contact worden opgenomen met LCC Support via support.lcc@rivm.nl.
  • Er is geen interval meer nodig tussen enerzijds de griep- en pneumokokkenvaccinatie en anderzijds de COVID-19 vaccinatie.
  • Houd er bij de logistieke planning rekening mee dat de houdbaarheid van het vaccin bij transport maximaal 6 uur is en daarnaast dat het vaccin is toegediend binnen 8 uur na het toevoegen van de oplosvloeistof.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht