6 december 2022

Verzoek commentaar handreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg (SKILZ)

Verenso stelt het op prijs als je de inhoud van de concepthandreiking Proactieve zorgplanning in de langdurige zorg wilt becommentariëren. Deze handreiking wordt ontwikkeld door de Stichting Kwaliteitsimpuls Langdurige Zorg (SKILZ).

Proactieve zorgplanning of advance care planning (ACP) biedt de mogelijkheid om te anticiperen op persoonlijke doelen en voorkeuren voor medische behandeling en zorg in de toekomst. Er bestaan op dit moment diverse kwaliteitsinstrumenten die gaan over proactieve zorgplanning. Voor cliënten die langdurige zorg ontvangen ontbrak echter een multidisciplinair kwaliteitsinstrument over het starten, organiseren en toepassen van proactieve medische zorgplanning. Namens Verenso is hoogleraar Ouderengeneeskunde en specialist ouderengeneeskunde/kaderarts palliatieve zorg Daisy Janssen afgevaardigd als voorzitter van de werkgroep.

Om verwarring te voorkomen willen we jullie erop attenderen dat op dit moment ook de commentaarfase gaande is voor de IKNL richtlijn Proactieve zorgplanning in de palliatieve fase, waarvoor reeds eerder een commentaarverzoek is gedaan in de nieuwsbrief. Er heeft bij de totstandkoming van beide kwaliteitsinstrumenten regelmatig afstemming plaatsgevonden tussen de SKILZ werkgroep en de IKNL werkgroep.

Leden van Verenso kunnen de concepthandreiking opvragen bij Wendy Hommes-Poucki via richtlijnen@verenso.nl. Naast de concepthandreiking wordt dan ook een commentaarformulier toegestuurd. Voor het becommentariëren van kwaliteitsinstrumenten krijg je 2 accreditatiepunten.

Het ingevulde commentaarformulier voor de SKILZ handreiking ontvangt Verenso graag uiterlijk 22 januari 2023 retour op richtlijnen@verenso.nl.

 

Naar nieuwsoverzicht