12 mei 2022

Verzoek knelpunten voor ontwikkeling van de handreiking ‘Uitbraakmanagement’

Verzoek knelpunten voor ontwikkeling van de handreiking ‘Uitbraakmanagement’

Op korte termijn wordt als onderdeel van het programma ‘Samen werken aan infectiepreventie’ gestart met ontwikkeling van de multidisciplinaire handreiking ‘Uitbraakmanagement’. Namens Verenso zit dr. Paul van Houten de werkgroep voor. Wil jij bijdragen aan de knelpuntenanalyse?

Doel van de handreiking is het ondersteunen van professionals en beleidsmakers in verpleeghuisorganisaties bij de bestrijding van uitbraken van infectieziekten. De handreiking zal handvaten bieden voor de verschillende fases die doorlopen worden tijdens en rondom een uitbraak. Hierbij wordt ook aandacht gegeven aan de rollen en verantwoordelijkheden die verschillende betrokkenen hebben.  

Bij de ontwikkeling van de handreiking wordt ingespeeld op de belangrijkste knelpunten die in de huidige praktijk ervaren worden. Ervaar jij knelpunten in de bestrijding van uitbraken van infectieziekten als COVID-19, norovirus of BRMO? Wij vragen je deze aan te dragen via deze vragenlijst. Invullen van de vragenlijst kost circa 10 minuten en kan tot uiterlijk 7 juni. Alvast veel dank!

Meer informatie: Thijs Janssen

 

Naar nieuwsoverzicht