6 april 2023

Aangepast addendum COVID-19 gepubliceerd

Aangepast addendum COVID-19 gepubliceerd

Naar aanleiding van vragen is het addendum COVID-19 aangepast. Het addendum is hier te vinden. De aanpassingen betreffen voornamelijk verduidelijkingen en een enkele inhoudelijke wijziging. Deze wijzigingen betreffen:

  • Dragen van spatbril indien er kans is op spatten in de ogen door veelvuldig hoesten/niezen van een bewoner.
  • Dragen van een FFP-2 masker bij aersolvormende handelingen.
  • Opnamebeleid: patiënten met (verdenking op) COVID-19 in beginsel niet opnemen/overplaatsen tenzij er sprake is van een urgente situatie.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht