24 juli 2023

Nieuwe versie uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

Nieuwe versie uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie

Op 30 juni 2023 is versie 4.3 van de uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie voor professionals gepubliceerd.

Ten opzichte van de vorige versie zijn de volgende (inhoudelijke) wijzigingen doorgevoerd:

  • Op 30 juni 2023 verliep de houdbaarheid van het monovalente vaccin Comirnaty Original (Pfizer/BioNTech), dosering 30 µg, voor 12 jaar en ouder. Vanaf 1 juli wordt daarom het bivalente vaccin Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 ingezet voor zowel de basisserie als herhaalvaccinatie voor 12 jaar en ouder. De richtlijn is hierop aangepast.
  • Er is informatie opgenomen in de paragraaf ‘Aandachtspunten bij het vaccineren’ over het selecteren van een geschikte lange naald voor vaccineren bij een dikke subcutane vetlaag. De apart te downloaden werkinstructie hierover is niet langer geldig en derhalve verwijderd.
  • In het hoofdstuk ‘Contra-indicaties’ en het hoofdstuk ‘Bijwerkingen en postvaccinale verschijnselen’ is de achtergrondinformatie over myocarditis, pericarditis en TTS aangepast naar aanleiding van nieuwe wetenschappelijke literatuur.
  • Een deel van het hoofdstuk ‘Contra-indicaties’ betrof informatie over postvaccinale verschijnselen en is verplaatst naar hoofdstuk 10. Tevens is de paragraafindeling van het hoofdstuk ‘Contra-indicaties’ gewijzigd.
  • Informatie over vaccinatie bij ernstige immuunsuppressie in het hoofdstuk ‘Contra-indicaties’ is verplaatst naar hoofdstuk 2. Voor gedetailleerde informatie wordt verwezen naar de handleiding COVID-19-vaccinatie van immuungecompromitteerde patiënten.
  • De hoofdstukindeling is gewijzigd: ten behoeve van een duidelijkere indeling van de richtlijn, is sommige informatie verplaatst.
  • Een apart hoofdstuk over vaccineffectiviteit (hoofdstuk 5) is aangemaakt met daarin informatie over effectiviteit tegen symptomatische infectie, ernstige COVID-19, transmissie en long-COVID.

Meer informatie: Else Poot

 

Naar nieuwsoverzicht