28 februari 2023

OMT en OMT-V advies bekend, besluit kabinet voorzien half maart

OMT en OMT-V advies bekend, besluit kabinet voorzien half maart

Het OMT en OMT-V hebben een advies uitgebracht over respectievelijk het test- en isolatiebeleid en een voorjaarscampagne vaccinatie. Het kabinet neemt half maart een besluit of de adviezen worden overgenomen.

Het OMT stelt concluderend dat Nederland voor omikron en haar subvarianten grotendeels door de transitiefase heen lijkt te zijn en een endemische fase heeft bereikt. De voorspelbaarheid van COVID-19-oplevingen, ook buiten het klassieke luchtwegseizoen in de winter, is echter nog beperkt. Een goede surveillance blijft daarom, net als voor bijvoorbeeld influenza geldt, van groot belang om oplevingen van het virus door nieuwe (sub)varianten en/of ‘waning immunity’ tijdig te detecteren en, indien nodig, bestrijdingsmaatregelen te kunnen nemen. Test- en isolatieadviezen voor het algemeen publiek kunnen vervallen in de huidige epidemiologische fase. Isolatieadviezen en adviezen over (test)beleid bij uitbraken binnen langdurige zorginstellingen met een medische dienst vallen onder de verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Professionele richtlijnen voor luchtwegklachten, o.a. COVID-19 en Influenza, zijn hierbij richtinggevend. De expertgroep behandeladvies COVID-19 werkt aan een advies, en is verder afwachting of het kabinet het advies overneemt. Publicatie van een nieuw advies is daarom niet eerder voorzien dan het besluit van het kabinet half maart. We werken tevens aan een update van het behandeladvies COVID-19.

Voor zorgmedewerkers (in alle sectoren) adviseert het OMT geen specifiek testadvies meer. Zorgmedewerkers werken met mondneusmasker bij luchtwegklachten en houden strikte hygiëne aan. Zorgmedewerkers kan wel gevraagd worden zich te testen in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld bij een uitbraak. Ze volgen hierin het beleid van de instelling of bedrijfsarts.

Het OMT-V acht het, gezien de breed opgebouwde immuniteit en afnemende ziektelast door omikronsubvarianten, in de context van de huidige epidemiologische situatie niet nodig om in het voorjaar van 2023 een revaccinatieronde te organiseren voor de algemene bevolking of voor specifieke groepen. Voor personen die volgens de huidige vaccinatiestrategie nog in aanmerking komen voor een vaccinatie (basisserie en/of herhaalprik) moet de mogelijkheid blijven bestaan om zich alsnog te laten vaccineren. Verder zal de Gezondheidsraad naar verwachting voor de zomer 2023 adviseren over vaccinatie op de lange termijn.

Meer informatie: Else Poot

Naar nieuwsoverzicht