10 mei 2022

Nieuwe werkwijze SO-ZI/AMR

Sinds de start van het Signaleringsoverleg Zorginfecties en Antimicrobiële Resistentie (SO-ZI/AMR) in 2012 is er rond de aanpak van antimicrobiële resistentie (AMR) in het veld veel veranderd: de aandacht voor AMR in de langdurige zorg is toegenomen en binnen regionale zorgnetwerken wordt samengewerkt om AMR het hoofd te bieden. Deze veranderingen waren aanleiding om het SO-ZI/AMR te laten evalueren en dit heeft geleid tot een aantal aanpassingen aan de opzet en werkwijze van het SO-ZI/AMR. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?
  • Naast de ziekenhuizen melden nu ook verpleeghuizen uitbraken.
  • De werkwijze wordt op drie punten aangepast:
    - de meldingscriteria
    - de fasering die door het SO-ZI/AMR toegekend wordt bij een melding
    - de nieuwe webapplicatie ‘SO-ZI/AMR OSIRIS’ waarin met ingang van 4 april 2022 gemeld wordt.

Op de website van het RIVM vind je meer informatie over SO-ZI/AMR. Meer informatie over de opzet en taken van het SO-ZI/AMR en de werkwijze voor het melden is te vinden in een brochure. Ook is er een infographic die de melders van uitbraken in een kort en duidelijk overzicht laat zien wat gemeld kan worden en hoe de behandeling en beoordeling van een melding vervolgens in zijn werk gaat.

Tot slot vind je een beknopte handleiding met informatie over de webaplicatie ‘SO-ZI/AMR OSIRIS’. Melden van uitbraken gaat met ingang van 4 april  j.l. via de webapplicatie ‘SO-ZI/AMR OSIRIS’. Voor het doen van een melding heb je een account voor SO-ZI/AMR OSIRIS nodig. (NB: dit is niet hetzelfde account als jouw AIZ OSIRIS account) Hoe je een account voor ‘SO-ZI/AMR OSIRIS’ aanvraagt staat in de beknopte handleiding beschreven.

Mocht je vragen hebben over het SO-ZI/AMR, het doen van een melding of vragen over de behandeling van meldingen neem dan contact op met het SO-ZI/AMR via het e-mailadres: uitbraaksignalering@rivm.nl.

 

Naar nieuwsoverzicht