16 mei 2022, 16:00 - 18:00

Denk je mee over de indicatoren van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg?

Verenso en V&VN werken -met subsidie van VWS- aan de doorontwikkeling van de indicatoren basisveiligheid. Dit doen we in overleg met alle veldpartijen; leren en verbeteren in de praktijk staat hierbij centraal.

Wil je deelnemen aan dit overleg? De bijeenkomst voor professionals vindt plaats op maandag 16 mei van 16.00 uur tot 18.00 uur in gebouw t Hart, Orteliuslaan 750 in Utrecht. Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd.

Lees meer

Naar agendaoverzicht